Terug

Projecten

Kansenbeurs KARI YU!

Datum: 24-03-2015
KARI YU! Richt zich op “peer 2 peer” training en mentoring in basic life skills alsook op sollicitatievaardigheden bij jongeren. Het doel van de trainingen is het aanscherpen en ontwikkelen van basisvaardigheden en competenties bij de jongeren.

USAID/PADF Suriname Youth Development and Juvenile Justice Program
Op dinsdag 17 maart 2015 hebben de deelnemende jongeren hun certificaat van succesvolle deelname aan de basic life skills en pre-employment training in ontvangst mogen nemen. Aan het einde van de certificaatuitreiking vond er een kansenbeurs plaats. Hierbij werden de jongeren in de gelegenheid gesteld om informatie in te winnen bij in Suriname opererende bedrijven over mogelijke openstaande arbeidsplaatsen en trainingen.

Een van de deelnemende bedrijven aan de kansenbeurs was CKC Machinehandel Surmac N.V. Door middel van vertegenwoordigers, informatieboekjes en spandoeken verstrekte Surmac informatie aan de jongeren. De jongeren konden de vertegenwoordigers allerlei vragen stellen omtrent de gang van zaken bij Surmac. Zo waren er bijvoorbeeld vragen over wat Surmac nou precies doet en waar zij voor staat, mogelijke carrières bij Surmac, de inhoud van de trainingen die er gegeven worden, enz.

Tijdens de beurs zijn er door Surmac veel sollicitatieformulieren uitgedeeld op aanvraag van de jongeren. De jongeren waar zo gemotiveerd en geïnteresseerd in Surmac dat vele van deze formulieren ingevuld terug gegeven werden. De jongeren die enkele vragen goed beantwoordden over Surmac en/of heel gemotiveerd overkwamen omtrent Surmac kregen een presentje aangeboden. Al met al zijn de jongeren iets meer te weten gekomen over Surmac en is Surmac blij dat zij de jongeren informatie heeft kunnen verstrekken over de mogelijkheden bij het bedrijf.