Maatwerk Operator Training

Deze trainingen worden op maat gemaakt naar uw behoeften en wensen. Bij aanschaf van een machine of als bedrijfstraining kunt u de relevante training selecteren of een op maat laten verzorgen. Enkele operator trainingen zijn:

Deze trainingen worden op maat gemaakt naar uw behoeften en wensen. Bij aanschaf van een machine of als bedrijfstraining kunt u de relevante training selecteren of een op maat laten verzorgen. Enkele operator trainingen zijn:

- Forklift truck safety & operator training,

- Landbouw tractor (agricultural wheel tractor) operator training,

- Backhoe loader operator training,

- En andere op maat gemaakte operator training.

 

Online aanmelden

Opleiding

Basis

Training verzoek

Verklaring van Overeenstemming

Ik bevestig hierbij mijn verzoek voor deelname aan bovengenoemde training en verklaar me te houden aan:

  • de instructies, procedures en huisregels van Surmac;
  • de gemaakte afspraken met betrekking tot een vlot en veilig verloop van de training;
  • de verstrekte informatie op blad 2 van dit document.

Additionele Informatie met betrekking tot Persoonlijke Veiligheid

Beste cursist, Surmac is zich bewust van de gevaren en risico’s die gepaard gaan met het bedienen en onderhouden van machines. Op grond daarvan doen wij alles wat in ons vermogen ligt om ongelukken te voorkomen en risico’s tot een minimum te beperken.

Hetzelfde wordt ook van elke cursist verwacht. In het belang van alle partijen verwachten wij hetzelfde gedrag van elke cursist en vragen u de volgende punten ten zeerste in acht te nemen.


1. Een goede lichamelijke en geestelijke conditie is één van de basisvoorwaarden om veilig deel te nemen aan de training. De cursist mag niet in een zodanige toestand verkeren dat zijn waarneming, reactievermogen en handelingsbekwaamheid negatief worden beïnvloed. Oorzaken die tot een dergelijke toestand kunnen leiden zijn onder andere:

  • Ziekte of gebrek
  • Alcohol- of drugsgebruik
  • Sommige medicijnen die wel of niet door een arts worden voorgeschreven
  • Vermoeidheid, stress en andere oorzaken van persoonlijke aard

2. Voor praktijktraining moet de cursist beschikken over deugdelijke werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril en vest.

3. Surmac zal de training stopzetten en de cursist van verdere deelname uitsluiten als, naar het oordeel van de trainer, blijkt dat hij de veiligheid van zichzelf, medecursisten, trainers, machines, goederen of het milieu ernstig of bij herhaling in gevaar brengt. Restitutie van betaling zal in dat geval niet plaatsvinden.

Om uw inschrijving te voltooien wordt u verzocht: 
1. de Verklaring van Overeenstemming op pagina 1 van dit formulier te ondertekenen;
2. een offerte bij ons op te vragen, goed te keuren en de daarop vermelde kosten te voldoen conform de betalingsvoorwaarden;
3. bovengenoemde documenten en betalingsbewijs in te leveren met overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

Voor meer informatie of nadere toelichting kunt u altijd bij ons langslopen. U mag ook bellen of mailen.