Surmac Operator Training Program

Oplossing (1) - Surmac Operator Training Program
Het Surmac Operator Training programma bestaat uit 3 blokken; theorie, simulator en machine trainingssessies.

Surmac past een geavanceerde manier toe, bij het trainen van zwaar materieel operators; praktijk training op de simulator.

STC verzorgt operator training op verschillende type machines:

 1. Caterpillar Graafmachine,
 2. Caterpillar Wiel- lader,
 3. Caterpillar Track Type Tractor (dozer) en
 4. Caterpillar egaliseermachine (motor grader).

  Cursisten worden getraind in de besturing van een machine op theoretisch en praktisch gebied. De praktijk training vindt plaats in een gesimuleerde omgeving met behulp van een machine simulator en op de praktijklocatie van STC.

 


Wat leert u?
- pre-operatie machine inspectie procedures,
- controle gewenning,
- juiste manoeuvres en technieken en
- juiste technieken voor complexe taken.

Voordelen van deze speciale training methode zijn:

 • gegarandeerde veiligheid,
 • lagere opleiding kosten,
 • grondig gemonitorde trainingsvoortgang,
 • training continuering, ongeacht de weersomstandigheden.


Onderwerpen

1. Theorie training:
- Basic equipment safety,
- Mobile equipment fundamentals,
- Specifieke product- informatie, bediening, applicatie & onderhoud.

2. Simulator training:
De ontwikkeling van vaardigheden & operationele technieken.  

 

3. Machine training:
Machine operatie & applicatie

Evaluatiemethoden
- Theorie training:                    schriftelijk test.
- Simulator praktijk training:    simulator examen.
- Machine praktijk training:     praktische evaluatie.

Beschikbare zitplaatsen per groep: minimaal 4 en maximaal 10 cursisten

Trainingsduur per cursist
- Theorie training:                    40 uur

- Simulator praktijk training:    40 uur
- Machine praktijk training:     40 uur

Investering per cursist
Neemt u contact op met onze administratie.


Evaluatie en certificaat
Na succesvolle afronding van het programma ontvangt de cursist een certificaat, performance report en kwalificatie pasje(badge).

Online aanmelden

Opleiding

Basis

Training verzoek

Verklaring van Overeenstemming

Ik bevestig hierbij mijn verzoek voor deelname aan bovengenoemde training en verklaar me te houden aan:

 • de instructies, procedures en huisregels van Surmac;
 • de gemaakte afspraken met betrekking tot een vlot en veilig verloop van de training;
 • de verstrekte informatie op blad 2 van dit document.

Additionele Informatie met betrekking tot Persoonlijke Veiligheid

Beste cursist, Surmac is zich bewust van de gevaren en risico’s die gepaard gaan met het bedienen en onderhouden van machines. Op grond daarvan doen wij alles wat in ons vermogen ligt om ongelukken te voorkomen en risico’s tot een minimum te beperken.

Hetzelfde wordt ook van elke cursist verwacht. In het belang van alle partijen verwachten wij hetzelfde gedrag van elke cursist en vragen u de volgende punten ten zeerste in acht te nemen.


1. Een goede lichamelijke en geestelijke conditie is één van de basisvoorwaarden om veilig deel te nemen aan de training. De cursist mag niet in een zodanige toestand verkeren dat zijn waarneming, reactievermogen en handelingsbekwaamheid negatief worden beïnvloed. Oorzaken die tot een dergelijke toestand kunnen leiden zijn onder andere:

 • Ziekte of gebrek
 • Alcohol- of drugsgebruik
 • Sommige medicijnen die wel of niet door een arts worden voorgeschreven
 • Vermoeidheid, stress en andere oorzaken van persoonlijke aard

2. Voor praktijktraining moet de cursist beschikken over deugdelijke werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril en vest.

3. Surmac zal de training stopzetten en de cursist van verdere deelname uitsluiten als, naar het oordeel van de trainer, blijkt dat hij de veiligheid van zichzelf, medecursisten, trainers, machines, goederen of het milieu ernstig of bij herhaling in gevaar brengt. Restitutie van betaling zal in dat geval niet plaatsvinden.

Om uw inschrijving te voltooien wordt u verzocht: 
1. de Verklaring van Overeenstemming op pagina 1 van dit formulier te ondertekenen;
2. een offerte bij ons op te vragen, goed te keuren en de daarop vermelde kosten te voldoen conform de betalingsvoorwaarden;
3. bovengenoemde documenten en betalingsbewijs in te leveren met overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

Voor meer informatie of nadere toelichting kunt u altijd bij ons langslopen. U mag ook bellen of mailen.