Technische Training Modules

Technische trainingen worden kunnen klassikaal worden verzorgd op uw verzoek tegen een prijs. Voorbeelden van deze specifieke technische opleidingen zijn:

Solution (3) Technische Training Modules

Technische trainingen worden kunnen klassikaal worden verzorgd op uw verzoek tegen een prijs. Voorbeelden van deze specifieke technische opleidingen zijn:

 • Basis Safety,
 • Contamination Control,
 • Foundational Preventive Maintenance,
 • Electronic Technician,
 • Basics of Troubleshooting,
 • Engine Fundamentals,
 • Electrical Fundamentals,
 • Power Train Fundamentals,
 • Transmission & Torque Convertor Fundamentals,
 • Undercarriage Fundamentals, 
 • ACERT Engine C4.4/C6.6,
 • En andere technische trainingen.

Voor meer informatie over oplossing 2 & 3, kunt u contact opnemen met de administratie van STC.

Lesdagen
Wat zijn de lestijden en hoelang duurt de training?
Elk deel (theorie, simulator of praktijk) duurt 40 klokuren. De lesdagen en –tijden zijn van maandag tot en met vrijdag, telkens van 7:00 tot 16:00 uur. Op basis van het bovenstaande zijn het totaal 15 dagen of drie weken training, verspreid over een periode van 2 maanden. Opmerking: avondlessen voor theorie en simulator lessen zullen ook ingeroosterd worden.

Trainingsdata
U kunt de startdata terug vinden op onze website, facebook page en bij onze administratie.

Inschrijven
Wilt u zich inschrijven?
Neem contact op per mail, telefonisch of via Facebook.

Contact STC
Slangenhoutstraat 57 - 65
P.O.Box 2179
Paramaribo - Suriname
South America
(597) 404111 tel
(597) 402751 fax
information@surmaccat.sr &
trainingcenter@surmaccat.sr

Online aanmelden

Opleiding

Basis

Training verzoek

Verklaring van Overeenstemming

Ik bevestig hierbij mijn verzoek voor deelname aan bovengenoemde training en verklaar me te houden aan:

 • de instructies, procedures en huisregels van Surmac;
 • de gemaakte afspraken met betrekking tot een vlot en veilig verloop van de training;
 • de verstrekte informatie op blad 2 van dit document.

Additionele Informatie met betrekking tot Persoonlijke Veiligheid

Beste cursist, Surmac is zich bewust van de gevaren en risico’s die gepaard gaan met het bedienen en onderhouden van machines. Op grond daarvan doen wij alles wat in ons vermogen ligt om ongelukken te voorkomen en risico’s tot een minimum te beperken.

Hetzelfde wordt ook van elke cursist verwacht. In het belang van alle partijen verwachten wij hetzelfde gedrag van elke cursist en vragen u de volgende punten ten zeerste in acht te nemen.


1. Een goede lichamelijke en geestelijke conditie is één van de basisvoorwaarden om veilig deel te nemen aan de training. De cursist mag niet in een zodanige toestand verkeren dat zijn waarneming, reactievermogen en handelingsbekwaamheid negatief worden beïnvloed. Oorzaken die tot een dergelijke toestand kunnen leiden zijn onder andere:

 • Ziekte of gebrek
 • Alcohol- of drugsgebruik
 • Sommige medicijnen die wel of niet door een arts worden voorgeschreven
 • Vermoeidheid, stress en andere oorzaken van persoonlijke aard

2. Voor praktijktraining moet de cursist beschikken over deugdelijke werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril en vest.

3. Surmac zal de training stopzetten en de cursist van verdere deelname uitsluiten als, naar het oordeel van de trainer, blijkt dat hij de veiligheid van zichzelf, medecursisten, trainers, machines, goederen of het milieu ernstig of bij herhaling in gevaar brengt. Restitutie van betaling zal in dat geval niet plaatsvinden.

Om uw inschrijving te voltooien wordt u verzocht: 
1. de Verklaring van Overeenstemming op pagina 1 van dit formulier te ondertekenen;
2. een offerte bij ons op te vragen, goed te keuren en de daarop vermelde kosten te voldoen conform de betalingsvoorwaarden;
3. bovengenoemde documenten en betalingsbewijs in te leveren met overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

Voor meer informatie of nadere toelichting kunt u altijd bij ons langslopen. U mag ook bellen of mailen.