Reparatie en herbouw

Reparatie en Herbouw

Caterpillar machines behoren tot de stevigste en beste ter wereld. Maar ook na verloop van tijd
zullen componenten slijten en uiteindelijk vervangen moeten worden. Om grotere schade te
voorkomen en de levensduur van uw machine te verlengen, heeft Surmac gestandaardiseerde
Reparatie Opties beschikbaar.

Reparatie Opties zijn beschikbaar voor de 320 en 324 series hydraulische graafmachines en variëren
van een kleine ingreep tot het vervangen van componenten.

Voor meer informatie over onze Reparatie Opties kunt u contact opnemen met:

KLANT INFO
MACHINE INFO